2018-10-18 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Lu Li's] Artilcles ListExact chirped multi-soliton solutions of the nonlinear Schrodinger equation with varying coefficients      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(03): pp.136-136-
 • Ruiyu Hao, Lu Li, Rongcao Yang, Zhonghao Li, Guosheng Zhou
 •  
  Effect of third-order dispersion on breathing localized solutions in the quintic complex Ginzburg-Landau equation      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(05): pp.299-299-
 • Lijun Song, Lu Li, Guosheng Zhou
 •  
  Quantum spectra and classical periodic orbit in the cubic billiard      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(06): pp.311-314-4
 • Dehua Wang, Yongjiang Yu, Shenglu Lin
 •  
  Influence of dielectric microcavity on the spontaneous emission rate of atom: a perspective on the closed-orbit theory of photons      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(02): pp.83-86-4
 • Shubao Wang, Xueyou Xu, Hongyun Li, Zhengmao Jia, Shenglu Lin
 •  
  Fiber-optic Fourier-domain common-path OCT      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(12): pp.899-901-3
 • Xuan Liu, Xiaolu Li, Do-Hyun Kim, Ilko Ilev, Jin U. Kang
 •  
  Single-mode surface-emitting distributed feedback quantum-cascade lasers based on hybrid waveguide structure      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(06): pp.061404
 • Wanhong Guo, Junqi Liu, Jianyan Chen, Lu Li, Lijun Wang, Fengqi Liu, Zhanguo Wang
 •  
  Refractive index sensor based on a step index multimode polymer optical f iber with a micro-hole created by a miniature numerical control machine      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(02): pp.020601
 • Gaopeng Xin, Kun Peng, Zhimin Gu, Jian Zhao, Ruiqin Fan, Lu Liu, Xiaofeng Xu
 •  
  Quadratic nonlinear response to 1.56-\mu m continuous wave laser in semi-insulating GaAs      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(11): pp.112501
 • Xiuhuan Liu, Yi Li, Zhanguo Chen, Mingli Li, Gang Jia, Yanjun Gao, Lixin Hou, Shuang Feng, Xinlu Li, Qi Wang
 •  
  Optical heterodyne Herriott-type multipass laser absorption spectrometer      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.013001
 • Chuanliang Li, Lulu Liu, Xuanbing Qiu, Jilin Wei, Lunhua Deng, Yangqin Chen
 •  
  Watt-level high-power passively Q-switched laser based on a black phosphorus solution saturable absorber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(01): pp.011402
 • Xi Wang, Zhenfu Wang, Yonggang Wang, Lu Li, Guowen Yang, and Jinping Li
 •  
  Pages:1 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387