2018-10-18 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Tangjun Li's] Artilcles ListStudy on the 4*10 Gb/s, 400 km dispersion compensation by chirped optical fiber grating      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(01): pp.9-9-
 • Li Pei, Tigang Ning, Wei Jian, Tangjun Li, Shuisheng Jian
 •  
  Compensating large PMD by a fiber grating      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(03): pp.138-138-
 • Tangjun Li, Muguang Wang, Cao Diao, Shuisheng Jian
 •  
  Group velocity dispersion and polarization mode dispersion compensation by high-birefringence linearly chirped fiber Bragg grating      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(04): pp.203-203-
 • Muguang Wang, Tangjun Li, Shuisheng Jian
 •  
  Dynamic PMD compensation in 40-Gb/s optical communication system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(05): pp.264-264-
 • Tangjun Li, Muguang Wang, Shuisheng Jian, Caiyun Lou, Li Huo, Hejun Yao, Tigang Ning, Jie Cui, Fangcheng Yang, Cao Diao, Xiangfeng Gong, Yongjun Fu, Zhongwei Tan, Yan Liu
 •  
  Suppression of stimulated Brillouin scattering with phase modulator in soliton pulse compression      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(07): pp.656-658-3
 • Bo Lü, Taorong Gong, Ming Chen, Muguang Wang, Tangjun Li, Genxiang Chen, Shuisheng Jian
 •  
  Novel scheme of clock recovery for high-speed OTDM signals based on stimulated Brillouin scattering      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(08): pp.683-685-3
 • Ming Chen, Taorong Gong, Muguang Wang, Tangjun Li, Shuisheng Jian
 •  
  Stable error-free single channel 160-Gb/s OTDM 100-km transmission via high-precision dispersion management      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(08): pp.741-744-4
 • Nan Jia, Tangjun Li, Kangping Zhong, Muguang Wang, Ming Chen, Dan Lu, Wanjing Peng, Jianfeng Chi
 •  
  Temperature independent 80 Gb/s transmission system using spectral phase modulation-based TDC      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2012, 10(02): pp.020602
 • Kangping Zhong, Tangjun Li, Nan Jia, Jian Sun, Muguang Wang
 •  
  Pages:1 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387