2019-03-23 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[140.3300]Beam combining of a high-power laser diode bar on a temperature gradient heat sink      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(02): pp.93-93-
 • Xiang Wu, Zi Ye, Zukang Lu, Yoshihiro Takiguchi, You Wang, Hirofumi Kan
 •  
  Output beam analysis of high power COIL      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(03): pp.149-149-
 • Deli Yu, Fengting Sang, Yuqi Jin, Yizhu Sun
 •  
  Study on the beam shaping of high-power laser diode bars      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(08): pp.475-475-
 • Wei Huang, Xiaodong Zeng, Yuying An
 •  
  Studies of beam propagation characteristics on apertured fractional Fourier transforming systems      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(04): pp.206-206-
 • Hongjie Liu, Daomu Zhao, Haidan Mao, Shaomin Wang, Feng Jing, Qihua Zhu, Xiaofeng Wei, Xiaomin Zhang
 •  
  Study on improvement of the laser uniformity transformation of overlapping-image waveguide cavity      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(01): pp.24-24-
 • Zebin Fan, Junchang Li, Chongguang Li, Kun Ma
 •  
  Beam-shaping microstructure optical fiber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(12): pp.686-686-
 • Qinling Zhou, Xingqiang Lu, Jianrong Qiu, Danping Chen, Xiongwei Jiang, Congshan Zhu
 •  
  An optical device to homogenize a laser beam      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(12): pp.698-698-
 • Chongguang Li, Junchang Li, Agens Delmas
 •  
  Transformation of general astigmatic Gaussian beams in a four-dimensional phase space      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(05): pp.255-258-4
 • Baoxin Chen
 •  
  Beam quality improvement and focused peak intensity measurement of an intense femtosecond Ti:sapphire laser system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(10): pp.583-585-3
 • Wentao Wang, Yi Cai, Bin Shuai, Wenyao Wang, Yunhua Jiang, Lihuang Lin, Ruxin Li, Zhizhan Xu
 •  
  Fractional Fourier transform of apertured paraboloid refracting system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(01): pp.18-20-3
 • Jiannong Chen, Jinliang Yan, Defa Wang, Yongjiang Yu
 •  
  Pages:1 2 3 4 5 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号